TOPOĽČIANSKY HRAD


Milovníci histórie by nemali vynechať prehliadku zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, ktorá sa vypína nad obcou Podhradie v Považskom Inovci na západe Slovenska. Tento kráľovský hrad z 13.storočia sa stal strediskom topoľčianskeho hradného panstva. V 15. storočí ho obsadili husiti, v čase tureckých vpádov plnil dôležitú obrannú funkciu. Začiatkom 18. storočia ho počas Rákócziho povstania silne poškodili cisárske vojská. Hoci ho neskôr opravili, postupne začal pustnúť.  V súčasnosti je jeho dominantou v romantickom slohu postavená hlavná veža a pomerne dobre zachované opevnenie. Neďaleko hraduje jaskyňa Opálená skala a zvyšky halštadského hradiska na Úhrade.

Vo svojej bohatej histórii vystriedal hrad množstvo majiteľov a musel čeliť nájazdom nepriateľských vojsk. Hovorí sa, že v rokoch 1431 – 1434 ho užívala posádka husitského vojska. Na základe zachovaných písomných prameňov sa však ukázalo, že priamo na hrade husiti nikdy neboli. Ovládli mesto Topoľčany a z neho kontrolovali široké okolie. Iné zdroje uvádzajú, že v polovici 15. storočia bol hrad vypálený vojskami grófa Hunyadyho. Počas protihabsburských povstaní bol opäť viackrát poškodený a opravovaný. Poslednými majiteľmi boli Stummerovci, ktorí sa v polovici 18. storočia presťahovali do reprezentačného kaštieľa v Tovarníkoch (dnes súčasť Topoľčian). Hradné ruiny však ešte zabezpečili pred rozpadom a dobudovali hradnú vežu v romantickom slohu. Keďže hrad už nemal vojenské využitie a bol neobývaný, začal pomaly pustnúť.