ROTUNDA SV. JURAJA

Rotunda svätého Juraja je rímskokatolícka kaplnka, ktorá sa nachádza 5 km severne od Nitrianskej Blatnice. Pochádza z 9. storočia, asi z jeho prvej tretiny, teda z predveľkomoravského obdobia. Je to jedna z najstarších stavieb na Slovensku a najstaršia rotunda na Slovensku. Od roku 1530sa tu schádzajú tisíce pútnikov vždy po sviatku sv. Juraja. Tradícia pútí a vzťah ľudí k tejto nádhernej lokalite nebol prerušený ani bývalým režimom. Do dnešných čias sa nám zachovala aj vďaka stavebným úpravám už v 11.-13.storočí. Najväčším stavebným počinom bolo preklenutie ruín a akési znovuvztýčenie kostolíka v roku 1530. V roku 1655 bola pristavená veža, pustovňa a stredoveká škola,ktorej najvýznamnejším známym žiakom bol rodák z Košickej Belej Ján Scitovský -neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál, prímas mnohonárodného Uhorska.

VYHLIADKA NA MARHÁTE

Marhát (748 m n. m.) je vrch v pohorí Považský Inovec. Nachádza sa severne od Nitrianskej Blatnice, z ktorej je k nemu najľahší prístup po zelenej a žltej značke. Vystupuje nad zarovnané plošiny vrcholovej časti ako skalnatý vrstvový tvrdoš. Je porastený jaseňovo-javorovým a bukovým lesom. Na vrchole stojí 10 m vysoký kríž s nápisom "Bože ochraňuj turistov". Bol postavený 28. októbra 1947 obyvateľmi obce Nitrianska Blatnica. V roku 2008 bola na vrchole vybudovaná 17 m vysoká drevená rozhľadňa. Scenéria pohľadu je na Považský Inovec, Tribeč, Vtáčnik, Biele Karpaty, od Galanty cez Nitru, Topoľčany, Partizánske, Bánovce n/Bebravou, Nováky a od Tematína po Devín.

VYHLIADKA NA PÁNSKEJ JAVORINE

Panská Javorina (943 m n. m.) je druhý najvyšší vrchol na hrebeni Považského Inovca. Je to vynikajúce miesto, ak chcete aspoň na chvíľku zrelaxovať a užiť si prírodu a ničím nerušenú atmosféru. Obľúbený vrch leží približne sedem kilometrov severne od obce Podhradie a je významnou križovatkou turistických ciest. Malá vrcholová časť panskej Javoriny je odlesnená a práve tu vyrástla drevená turistická rozhľadňa. Jej výška dosahuje 16 metrov a z vyhliadkovej plošiny sa vám naskytne pôsobivý kruhový výhľadom na hrebeň Považského Inovca, doliny Váhu a Nitry, Malé a Biele Karpaty, Strážovské vrchy a Tríbeč. Pod vrcholom sa nachádza aj krásny drevený prístrešok, ktorý má tvar štvorbokého ihlana. Vnútri sa nachádza drevený stôl s dvoma lavicami. Pre odvážlivcov je prístrešok prispôsobený aj prenocovanie.

VODNÁ NÁDRŽ DUCHONKA

Duchonka je rekreačné stredisko pri rovnomennej vodnej nádrži pri obci Prašice v okrese Topoľčany.  Duchonka leží 4 km od obce Podhradie a asi 2 km od obce Prašice, v nadmorskej výške 275 m n. m. Brezovo-borovicový háj predhoria Považského Inovca vytvára priaznivé klimatické podmienky pre rekreáciu pri vode, doplnenú o možnosť turistiky a cykloturistiky, rybolovu a vodných športov. Medzi najkrajšie stavby na Duchonke patrí Lovecký kaštieľ (Národná kultúrna pamiatka), ktorý dal postaviť v rokoch 1930 až 1931. V roku 1950 bol kaštieľ opravený a bola v ňom umiestnená Lesnícka majstrovská škola. Neskôr ho prevzalo Ministerstvo vnútra SR.

JASKYŇA "OPÁLENÁ SKALA"

Nenápadná jaskyňa v Považskom Inovci je dlhá cca 50 m a prudko klesá do hĺbky 13,5 m. Vstup do jaskyne je neďaleko lyžiarskeho vleku, juhozápadne od obce Pohradie a od Topoľčianskeho hradu. Niekoľko metrov za vstupom sú náznaky kvapľovej výzdoby, ktorá je však značne poškodená. Napriek tomu je obľúbeným domovom 6 druhov netopierov. Podľa povestí bola jaskyňa tajnou spojnicou medzi Topoľčianskym hradom a Továrnickým kaštieľom.

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK A LESNÁ ŽELEZNICA


Lesnícky náučný chodník vedie z osady Duchonka v okrese Topoľčany, kde má sídlo aj lesná správa, do osady Kulháň, miestnej časti Zlatník v okrese Bánovce nad Bebravou. Na trase je umiestnených 22 zastrešených panelov, na ktorých sú informácie o lesníckej činnosti, funkciách lesa, jeho význame, zásadách správania sa v lese i o nebezpečenstvách, ktoré ľuďom v lese hrozia. Nechýba predstavenie bohatej fauny a flóry, arborétum drevín na začiatku chodníka a cestou si návštevníci môžu pozrieť aj 14 označených, už odrastených jednotlivých druhov stromov, vrátane 500 rokov starých dubov v lokalite Kulháň.

Lesná železnica mala rozchod 760 mm, vychádzala z areálu nábytkárskych dielní v Topoľčanoch (areál neskoršieho nábytkárskeho podniku Mier/Decodom), kde mala svoje dielne aj firma Thonet, ktorá v roku 1865 založila vo Veľkých Uherciach prvú továreň na výrobu nábytku na Slovensku.Trať viedla z Topoľčian na sever a po viac ako 10 kilometroch, pod osadou Duchonka, sa delila na dve vetvy. Priama trať viedla k hájovni na Kulháni, druhá vetva odbočovala doľava a pokračovala údolím potoka pod Panskú Javorinu, teda aj cez katastrálne územie obce Podhradie. V blízkosti bývalej odbočky na Duchonke je dnes rekreačné stredisko pri vodnej nádrži.